Logo
東海大學公共事務碩士在職專班-師資成員-兼任教師-劉志宏

劉志宏

信箱:louisliu@thu.edu.tw
職稱:主任兼副教授

 

連絡方式:04-23509541
                  04-23590121*36712

     

最高學歷:美國馬里蘭大學公共政策博士

 

授課科目:公共預算與財務管理專題

 

服務單位:東海大學行政管理暨政策學系

 

職稱:主任兼副教授

 

連絡方式:04-23509541
                  04-23590121*36712

     

最高學歷:美國馬里蘭大學公共政策博士

 

授課科目:公共預算與財務管理專題

 

服務單位:東海大學行政管理暨政策學系